Kokoukset ja pöytäkirjat

Yhdistyksen vuosikokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä toimipisteiden OAJ-ilmoitustauluilla. 

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös edelliselle toimintakaudelle, hyväksytään toimintasuunnitelma ja valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä hallitus.

Pirkkalan paikallisyhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus puheenjohtajan johdolla. Hallitus muodostuu kymmenestä jäsenestä, joista YSI-liittoon kuuluvia on kahdeksan ja VOL:ään kaksi.

Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle vuosikokous valitsee varajäsenen.

Muita hallituksen työskentelyyn osallistuvia ovat luottamusmiehet, taloudenhoitaja ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettu.

Hallitus kokoontuu lukuvuoden aikana kuusi kertaa käsittelemään järjestöasiat ja organisoimaan jäsenistölle suunnattua toimintaa.

Toimihenkilöille

Lataa kululaskelmapohja tästä.