Paikallisyhdistyksen jäsenet

OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n edunvalvonnan piiriin kuuluvat Pirkkalan kunnassa työskentelevät YSI:n ja VOL:n jäsenet. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan ja aktivoimaan mukaan toimintaan.

Paikallisyhdistyksen tehtävä

Yhdistys toimii sääntöjensä mukaisesti pyrkien turvaamaan jäsentensä oikeudellisen aseman ja pyrkien parantamaan jäsenistön työolosuhteita, taloudellista ja sosiaalista asemaa. Yhdistys pyrkii siihen, että kunta huolehtii koulutukseen ja kasvatukseen suunnatuista resursseista. Yhdistys edistää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Opetus- ja kasvatusalalla toimivien kesken pyritään vaalimaan hyviä ja rakentavia suhteita myös työnantajaan sekä erilaisiin koulutuksen ja kasvatuksen sidosryhmiin. Valtakunnallisen ja kunnallisen kasvatus- ja koulutuspolitiikan sekä työehtosopimusten seuraaminen ja niihin vaikuttaminen kuuluvat yhdistyksen keskeisiin tehtäviin.